Disclaimer

Aansprakelijkheid
1801 streeft ernaar om u, als bezoeker van onze website, zo actueel en correct mogelijke informatie te verschaffen. Toch kan het voorkomen dat de informatie op de site onvolledig of onjuist is. 1801 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie aangeboden op deze website.